Elektronik Aygıtlar için Güç Kaynağı Seçimi

Bu yazıda, elektronik aygıtlar için elektronik güç kaynağı seçimi ve elektronik güç kaynağı seçimlerin önemlerinden söz edilecektir. Elektronik aygıtlar için güç kaynağı seçimi, bilgisayarlar için çok önemli bir konudur.

Elektronik Güç Kaynaklarına Kısa Bir Giriş

Elektronik güç kaynakları, değişik amaçlarda ve değişik biçimlerde üretilirler. Müzik setleri, radyolar, televizyonlar, bilgisayarlar gibi elektrik dalgalanmalarına duyarlı Elektronik aygıtlar için güç kaynağı seçimi daha da önem kazanmaktadır. Güç kaynağının kalitesi, o güç kaynağına bağlı herhangi bir aygıtın çalışmasını ve ömrünü etkiler.

Elektronik Güç Kaynakları Kalitesi

Çok kaliteli güç kaynakları ve daha az kalitede olan güç kaynakları arasında görünüm olarak olmasa da içinde bulunan devreler bakımından farklılık gösterirler. Çok kaliteli güç kaynaklarında hangi devre elemanının devrenin hangi tarafında kullanılacağı iyi hesaplanmıştır. Bu güç kaynakları için verilen akımın çok düzgün olması, içindeki ısıyı iyi dağıtmış olması, bozulduğunda bağlı olduğu elektronik donanımlara zarar vermeyecek olması gerekir. Az kaliteli güç kaynaklarında, bu durumlar pek iyi hesaplanmamıştır.

Elektronik Güç Kaynakları Seçiminin Önemi

Elektronikte kesinlikle kaliteli güç kaynağı kullanılmalıdır. Az kaliteli güç kaynağı kullanımında bu güç kaynaklarının vereceği akım muhtemelen pek düzgün değildir ve elektrik dalgalanmalarına duyarlı elektronik aygıtlarda tam olarak bir performans gösteremezler ve bu tür aygıtlarda bulunan devre elemanlarını kimyasal olarak daha çok yıpratacağından kullanım ömrü kısalır. Ayrıca, bu güç kaynakları çabuk bozulurlar ve bozulduklarında bağlı oldukları elektonik aygıtlara zarar verebilirler ve yangın tehlikesi çok fazladır. Ayrıca, bu güç kaynaklarında bir kaçak durumu falzadır ve temas halinde çarpılma tehlikesi ve ölüm tehlikesi vardır.

Bu yazının yazarı, bir bilgisayarda az kaliteli güç kaynağı yerine çok kaliteli güç kaynağı kullandığında biraz daha fazla başarım elde etmiştir.

Elektronik Güç Kaynaklarının Kaliteli Olanlarını Ayırt Etme

Çok kaliteli güç kaynaklarını az kalitede olan güç kaynaklarını ayrıt etmek için ağırlık, dış kabın yapıldıkları malzeme, üretici firma, fiyat gibi farklılıklar vardır. Bu farklılıklara dikkat etmek gerekir. Çok kaliteli güç kaynakları, az kaliteli olanlara göre daha ağırdır, daha kaliteli malzemelerden yapılmıştır, üretici firma iyi bir firmadır. Çok kaliteli güç kaynakların fiyatları çoğunlukla daha fazladır.

Az kaliteli güç kaynakları, fazla satılması için çok kaliteli güç kaynakları gibi ağır olması için ağırlık eklenmesi, dış kabının yapıldıkları malzemenin çok kaliteli gibi gösterilmesi gibi hilelere başvurulmaktadır.

Elektronik Güç Kaynağı Seçiminde Güç Değerleri

Elektronik aygıtlar için kesinlikle yeterli güç sağlayan güç kaynağı kullanılmalıdır. Kullanılacak elektronik aygıt için belirtildiği gerilim değerinde güç kaynağı kullanmalısınız. Ayrıca, güç kaynağının akım değeri olarak en az belirtilen akım değerinden güç kaynağı kullanmalısınız. Isınma sorunu olursa, daha fazla akım verebilen güç kaynağı kullanılmalıdır.

Sonuç

Sonuç olarak, kesinlikle kaliteli güç kaynağı kullanılmalıdır. Güç kaynağı seçiminde biraz daha az maliyet için ölüme kadar gidecek sonuçları göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, elektronik aygıtlar için kesinlikle yeterli güç sağlayan güç kaynağı kullanılmalıdır.