Elektronik Aygıtlar için Güç Kaynağı Seçimi

Elektronik aygıtlar için güç kaynağı seçimi, bilgisayarlar için çok önemli bir konudur. Doğru ve çok kaliteli güç kaynağı seçilmezse yaralanma ve ölüm tehlikesi oluşur. Ayrıca yanlış ve az kaliteli güç kaynağı seçiminde aygıtın ömrü daha kısa olur. Bu yazıda elektronik aygıtlar için elektronik güç kaynağı seçiminin önemlerinden söz edilecektir.

Elektronik Güç Kaynaklarına Kısa Bir Giriş

Elektronik güç kaynakları, değişik amaçlarda ve değişik biçimlerde üretilirler. Radyolar, televizyonlar, bilgisayarlar gibi duyarlı elektronik aygıtlar için güç kaynağı seçimi daha da önem kazanmaktadır. Güç kaynağının kalitesi, o güç kaynağına bağlı herhangi bir aygıtın çalışmasını ve ömrünü etkiler. Ayrıca güç kaynağının kalitesi, tehlikeli durumun olup olmamasını ve tehlikenin şiddetini de belirler.

Elektronik Güç Kaynakları Kalitesi

Çok kaliteli güç kaynakları ve daha az kalitede olan güç kaynakları arasında görünüm olarak olmasa da içinde bulunan devreler bakımından farklılık gösterirler. Bu güç kaynaklarında hangi devre elemanının devrenin hangi tarafında kullanılacağı iyi hesaplanmıştır ve verilen akım çok düzgün olurlar. Ayrıca bu güç kaynakları içindeki ısıyı iyi dağıtmış olması, bozulduğunda bağlı olduğu elektronik donanımlara zarar vermeyecek olması gerekir.

Az kaliteli güç kaynaklarında daha az kaliteli devreler kullanılmıştır. Bu güç kaynaklarında daha az kaliteli devre elemanları kullanılmıştır ve verilen akım çok düzgün olmayabilir. Ayrıca bu güç kaynakları içlerindeki ısıyı iyi dağıtmayabilirler ve bozulduğunda bağlı olduğu elektronik donanımlara zarar verebilirler.

Elektronik Güç Kaynakları Seçiminin Önemi

Elektronikte kesinlikle kaliteli güç kaynağı kullanılmalıdır. Az kaliteli güç kaynağı kullanımında bu güç kaynaklarının vereceği akım muhtemelen pek düzgün değildir. Bu güç kaynaklarında elektrik dalgalanmalarına duyarlı elektronik aygıtlarda tam olarak bir performans gösteremezler. Ayrıca bu tür aygıtlarda bulunan devre elemanlarını kimyasal olarak daha çok yıpratır. Bu durumda bu aygıtların ömürleri kısalır. Bundan dolayı, çok kaliteli güç kaynağı seçimi uzun sürede daha az maliyetlidir. Bu güç kaynakları çabuk bozulurlar ve bozulduklarında bağlı oldukları elektonik aygıtlara zarar verebilirler. Bu durum yangın tehlikesi oluşturur. Ayrıca bu güç kaynaklarında kaçak oluşturma olasılığı fazladır. Bir kaçak durumunda temas halinde ölüm tehlikesi vardır.

Bu yazının yazarı, bir bilgisayarda az kaliteli güç kaynağı yerine çok kaliteli güç kaynağı kullandığında biraz daha fazla başarım elde etmiştir.

Elektronik Güç Kaynaklarının Kaliteli Olanlarını Ayırt Etme

Çok kaliteli güç kaynaklarını az kalitede olan güç kaynaklarını ayrıt etmek için bazı etkenler vardır. Bu etkenler; ağırlık, dış kabın yapıldıkları malzeme, üretici firma, fiyat gibi etkenlerdir. Bu etkenlere dikkat etmek gerekir. Çok kaliteli güç kaynakları, çoğunlukla az kaliteli olanlara göre daha ağırdır, daha kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve üretici firma çok kaliteli ürünler üreten bir firmadır. Çok kaliteli güç kaynakların fiyatları çoğunlukla daha fazladır.

Az kaliteli güç kaynakları, çok fazla satılması için bazı hilelere başvurlabilmektedir. Bu hileler, çok kaliteli güç kaynakları gibi ağır olması için ağırlık eklenmesi, dış kabının yapıldıkları malzemenin çok kaliteli gibi gösterilmesi gibi hileler olabilir.

Elektronik Güç Kaynağı Seçiminde Güç Değerleri

Elektronik aygıtlar için kesinlikle yeterli güç sağlayan güç kaynağı kullanılmalıdır. Kullanılacak elektronik aygıt için belirtildiği gerilim değerinde güç kaynağı kullanmalısınız. Ayrıca güç kaynağının akım değeri, gereken akımdan daha çok olmalıdır. Aygıtın çektiği akım değerine eşit bir güç kaynağı kullanmak ısınma sorunu ve kararsız akım verme sorunu oluşturacaktır. Isınma sorunu olursa çok daha fazla akım verebilen güç kaynağı kullanılmalıdır.

Sonuç

Sonuç olarak, kesinlikle kaliteli güç kaynağı kullanılmalıdır. Güç kaynağı seçiminde biraz daha az maliyet için ölüme kadar gidecek sonuçları göz ardı edilmemelidir. Ayrıca elektronik aygıtlar için kesinlikle yeterli güç sağlayan güç kaynağı kullanılmalıdır. Bu durumda, tehlike olmayacaktır ve elektronik aygıtların ömrü daha uzun olacaktır. Ayrıca çok kaliteli güç kaynağı seçimi uzun sürede daha az maliyetli olacaktır.