Gömülü Sistemler Alanını Öğrenmek İçin Bir Yöntem

Merhabalar, bu yazıda gömülü sistemler alanını öğrenmek için bir yönetmden söz edilecektir. Bu yöntem, yalnızca teorik değil aynı zamanda uygulamalı bir yöntem olacaktır. Bu yazının yazılması sırasında teknik terimler kullanılmamıştır.

Yabancı Dil Bilmek

Gömülü sistemler alanında hem elektronik alanı hem de bilgisayar alanı vardır. Aynı zamanda Türkçe dilinde düzgün kaynak eksikliğinden dolayı en azından okuma ve anlama konusunda en az bir yabancı dil bilinmesi çok yararlı olacaktır.

Teorik Çalışma

Bundan dolayı temel elektronik ve temel bilgisayar konularının hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak iyi öğrenilmesi gerekir. Bu konuları birçok kaynaktan çalışılmalıdır.

Elektronik ve bilgisayar alanlarının temelleri öğrenildikten sonra bilgisayar mimarisi konusu, bilgisayar ağları konusu, işletim sistemleri konusu, yeterince alt seviyede olmak üzere bir programlama dili öğrenilmesi gerekir. Öğrenilecek programlama dilinde yazılan bir programı derlemek için bir derleyicisinin veya birleştiricinin öğrenilmesi ve varsa gerekli olabilecek standart kütüphanelerinin öğrenilmesi gerekir.

Temel elektronik ve temel bilgisayar konuları iyi bir şekilde öğrenildikten sonra temel gömülü sistem bilgilerinin iyi öğrenilmesi gerekir. Temel gömülü sistem bilgileri konusunda düzgün Türkçe kaynak sayısı oldukça azdır.

Uygulamalı Çalışma

Gömülü sistemler konusunun temelleri iyi öğrenildikten sonra uygulamalı öğrenime giriş için bir bilgisayar platformu seçilmelidir. Seçilen bilgisayar platformu çok ayrıntı içermemelidir. Bilgisayar platfromu olarak çok ayrıntısı olamayan bir mikrodenetleyici geliştirme kartı iyi bir seçenektir.

Seçilen bilgisayar platfromunu ve gerekli olabilecek programlayıcı, kablo gibi araç ve gereçleri edinmelisiniz. Araç ve gereç satın almak için bu tür ürünleri satan satın alma yerlerine giderek veya uzaktan iletişim kanallarıyla satın alabilirsiniz. Uzaktan iletişim kanalıyla satın almada daha çok internet kullanılmaktadır.

Gerekli araç ve gereçleri ediniminden sonra öğrenilen bilgilerle birçok program geliştirilmelidir ve geliştirme ortamına aktarılmalıdır. Bu bilgisayar platformunun birçok özelliği veya bütün özellikleri uygulamalı öğrenme sırasında kullanılmalıdır.

Seçilen bilgisayar platformunda öğrenme bittikten sonra başka bir bilgisayar platfromuna geçilebilir. Bu bilgisayar platformu bir öncekinden ayrı olabilir.

Öğrenme Süresi

Gömülü sistemler alanını öğrenme süreci bir gün veya bir hafta gibi kısa bir sürede olmamalıdır. Yeni başlayanlar için öğrenme süreci en az üç ayda olmalıdır. Bir günde en az bir saat bu iş için ayrılabilir. Öğrenme sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı bir veya birkaç gün ara verilebilir. Daha uzun sürede ara vermek isteniyorsa sonradan unutulabilecek konularda tamamlama çalışmaları yapılmalıdır. Tamamlama çalışmalarından önce yeni konu çalışılmamalıdır.

Sabırlı ve Tutarlı Olma

Son olarak, gömülü sistemler konusunda çalışmak için sabırlı ve tutarlı olmak gerekir. Çünkü, bir problemin çözümünü bulmak birçok alandan daha fazla uğraştırabilir.