Gömülü Sistemler Alanını Öğrenmek İçin Bir Yöntem

Bu yazıda gömülü sistemler alanını öğrenmek için bir yönetmden ve öğrenmek için gerekenlerden söz edilmiştir. Bu yöntem, yalnızca teorik değil aynı zamanda uygulamalı bir yöntemdir. Bu yazının yazılması sırasında teknik terimler kullanılmamıştır.

Yabancı Dil Çalışma

Gömülü sistemler alanında hem elektronik alanı hem de bilgisayar alanı vardır. Aynı zamanda Türkçe dilinde düzgün kaynak eksikliğinden dolayı en azından okuma ve anlama konusunda en az bir yabancı dil bilinmesi çok yararlı olacaktır.

Teorik Çalışma

Bundan dolayı temel elektronik ve temel bilgisayar konularının hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak iyi öğrenilmesi gerekir. Bu konuları birçok kaynaktan çalışılmalıdır.

Elektronik ve bilgisayar alanlarının temelleri öğrenildikten sonra bilgisayar mimarisi konusu, bilgisayar ağları konusu, işletim sistemleri konusu, yeterince alt seviyede olmak üzere bir programlama dili öğrenilmesi gerekmektedir. Bir programlama dilinde yazılan bir programı derlemek için bir derleyicisini veya birleştiricisini öğrenmek gerekmektedir. Ayrıca gerekli olacak standart kütüphaneleri de öğrenmek gerekmektedir.

Temel elektronik ve temel bilgisayar konuları iyi bir şekilde öğrenildikten sonra temel gömülü sistem bilgilerinin iyi öğrenilmesi gerekmektedir. Temel gömülü sistem bilgileri konusunda düzgün Türkçe kaynak sayısı oldukça azdır.

Uygulamalı Çalışma

Gömülü sistemler konusunun temelleri iyi öğrenildikten sonra uygulamalı öğrenime giriş için bir bilgisayar platformu seçilmelidir. Seçilen bilgisayar platformu çok ayrıntı içermemelidir. Bilgisayar platfromu olarak çok ayrıntısı olamayan bir mikrodenetleyici geliştirme kartı iyi bir seçenektir.

Seçilen bilgisayar platfromunu ve gerekli olacak programlayıcı, kablo gibi araç ve gereçleri edinilmelidir. Gerekli araçları ve gereçleri satın almak için bu tür ürünlerin satış yapıldığı yerlerdeki satın alma yerlerinden veya uzaktan iletişim kanallarıyla satın alınabilir. Uzaktan iletişim kanalıyla satın almada daha çok internet kullanılmaktadır.

Gerekli araç ve gereçleri ediniminden sonra öğrenilen bilgilerle birçok program geliştirilmelidir ve geliştirme ortamına aktarılmalıdır. Bu bilgisayar platformunun birçok özelliği veya bütün özellikleri uygulamalı öğrenme sırasında kullanılmalıdır.

Bir bilgisayar platformunda öğrenme bittikten sonra başka bir bilgisayar platfromuna geçilebilir.

Öğrenme Süresi

Gömülü sistemler alanını öğrenme süreci bir gün veya bir hafta gibi kısa bir sürede olmamalıdır. Yeni başlayanlar için öğrenme süreci en az üç ayda olmalıdır. Birçok kişi için bir günde en az bir saat bu iş için ayrılması gerekir. Öğrenme sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı bir veya birkaç gün ara vermenizin sakıncası olmaz. Daha uzun sürede ara verilirse sonradan unutulması konularda tamamlama çalışmaları yapılması gerekir. Tamamlama çalışmalarından önce yeni konu çalışılmamalıdır.

Sabırlı ve Tutarlı Olma

Son olarak, gömülü sistemler konusunda çalışmak için sabırlı ve tutarlı olmak gerekir. Çünkü, bir problemin çözümünü bulmak birçok alandan daha fazla uğraştırabilir.